اطلاعیه ها

جدول زمانبندی مراجعه مسئولین توزیع کتاب های پیش دانشگاهی تهران و شهرستان های تهران

برای مشاهده جدول زمانبندی مراجعه مسئولین توزیع کتاب های پیش دانشگاهی تهران و شهرستان های تهران به شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل زمانبندی دریافت کتاب های درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 1395-1394 مناطق تهران و شهرستانهای استان تهران

فایل زمانبندی دریافت کتاب های درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 1395-1394 مناطق تهران و شهرستانهای استان تهران را از ضمیمه دریافت نمایید.

صفحات