تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 برنامه نویسی CNC 312123 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری CNCپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري CNCپایه دوازدهم
2 پرورش گیاهان آپارتمانی3 311236 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش گل و گياهان آپارتمانيپایه یازدهم
3 پرورش جوجه گوشتی 311103 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذامرغداری صنعتیپایه یازدهم
4 برخورد و گسترش 310145 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکنقشه کشی صنعتی به کمک رایانهپایه دهم
5 برش و تصویر مجسم 310140 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکنقشه کشی صنعتی به کمک رایانهپایه دهم
6 تولید شیشه 212511 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه دوازدهم
7 دانش فنی تخصصی-سرامیک 212508 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه دوازدهم
8 تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور 212456 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دوازدهم
9 طراحی و آماده سازی فایل های چاپی 212454 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دوازدهم
10 دانش فنی تخصصی-چاپ 212453 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دوازدهم
11 ناوبری الکترونیکی 212283 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیک و مخابرات دریاییپایه دوازهم
12 نگهداری و تعمیر وسایل و دستگاه های کمک ناوبری 212282 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیک و مخابرات دریاییپایه دوازهم
13 دانش فنی تخصصی-الکترونیک و مخابرات دریایی 212281 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیک و مخابرات دریاییپایه دوازهم
14 تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشتی 212226 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه دوازدهم
15 تعمیر و نگهداری سامانه رانشی کشتی 212225 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه دوازدهم
16 تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای 211654 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرانیمیشن (پویا نمایی)پایه یازدهم
17 خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی 211544 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه یازدهم
18 کنترل فرایندهای شیمیایی 211520 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع شیمیاییپایه یازدهم
19 ملوانی 211501 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیک و مخابرات دریاییپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه یازدهم
20 دریانوردی 211432 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه یازدهم

صفحات