کار و فناوری (هشتم)

کد کتاب: 
817
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه902.56 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.93 مگابایت
PDF icon بخش دوم3.17 مگابایت
PDF icon بخش سوم6.31 مگابایت
PDF icon بخش چهارم6.99 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.45 مگابایت
PDF icon بخش ششم2.65 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کار و فناوری18.75 مگابایت