طراحی و دوخت لباس های محلی بانوان ایران

کد کتاب: 
212941
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه719.42 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.5 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.82 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.43 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.79 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.77 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.86 مگابایت
فایل کامل کتاب: